Web albemigrant.com
Dëshironi ti merrni lajmet automatikisht në e-main tuaj? Klikoni këtu poshtë:

Ngjarje historike në marrdhëniet shqiptaro-kanadeze

Pamje nga takimi i kryeministrit Berisha me përfaqësues të komuniteteve shqiptare në Kanada, Otava 1 nëntor 2007

-Klikoni mbi fotografi nëse dëshironi të shikoni fotografinë në formatin origjinal-

Nga Ajet Nuro, Montreal, Kanada

E-mail anuro@albemigrant.com

Sali Berisha

Lulzim Laloshi

Fatmir Mediu

Intervista Albemigrant!

- © albemigrant.com Ky shkrim mund të ribotohet vetëm nëse citohet burimi-   

 

Kthehuni tek lajmi | albemigrant | Kosova | Lajme / News

Ajet Nuro

Montreal, 2 nëntor 2007

e-mail anuro@albemigrant.com

lajme / news albemigrant : Ne nuk prodhojmë lajme, ne transmetojmë lajmet tuaja ...

Bëhuni partëner të lajme / news albemigrant

Lajme News AlbEmigrant

Kopjoni kodin e mëposhtëm për të vendosur logon tek web-faqja juaj :

<a href="http://news.albemigrant.com" target="_blank"><img src="http://news.albemigrant.com/images/news_logo.jpg" width="200" height="60" border="0" alt="Lajme News AlbEmigrant"></a>

Lajmet ndërkombëtare të New York Times të përditësuara automatikisht!
New York Times (ENGLISH)

 

Portal Studenti !

Vizitoni Tirana Online Deutschland me info mbi Tiranen